pl en de fr

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz

 • Nasza misja:
  Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz realizuje projekty młodzieżowe, reprezentuje społeczność uczniowską oraz opiniuje decyzje władz dzielnicy. Działania Młodzieżowej Rady skupione są wokół edukacji, kultury, ekologii, spraw społecznych oraz sportu i rekreacji.
 • Celem Rady jest:
  • integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej,
  • włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego,
  • kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość ich życia w środowisku,
  • reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz Dzielnicy oraz m.st. Warszawy, a także innych instytucji zewnętrznych,
  • postulowanie do władz dzielnicy lub miasta w sprawach dotyczących młodzieży,
  • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
  • promowanie kultury,
  • promowanie samorządności wśród ludzi młodych,
  • podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców m.st. Warszawy,
  • organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.
 • Rada realizuje swoje cele poprzez:
  • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Dzielnicy i m.st. Warszawie, a w szczególności w zakresie nauki, kultury, ekologii, spraw społecznych oraz sportu i rekreacji,
  • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Dzielnicy,
  • nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i fundacjami, które zajmują się problemami młodzieży,
  • organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących idee Rady,
  • udział w akcjach charytatywnych oraz promowanie idei wolontariatu,
  • cykliczne spotkania informacyjne z członkami Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz z radnymi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
  • współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w zakresie organizacji imprez.
 • Do zadań Rady należy:
  • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących młodzieży,
  • powołanie stałych lub doraźnych komisji do wykonywania określonych zadań oraz ustalenie przedmiotu ich działania, a także składu osobowego i prezydium poszczególnych komisji,
  • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi Młodzieżowymi Radami lub organizacjami,
  • wyrażanie opinii w kwestiach dotyczących spraw młodzieży,
  • wybór Prezydium Rady oraz Prezydium Komisji Rady,
  • wybór przedstawicieli do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy,
  • uchwalenie rocznego planu wydatków Rady, w ramach środków przyznanych na dany rok w budżecie Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 • Do pobrania:
 • Opiekunowie:
  Katarzyna Gadomska
  tel. 22 443 88 71
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  Magdalena Śniegocka
  tel. 22 443 88 72
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy:
  Jakub Rutkowski – Przewodniczący Młodzieżowej Rady
  Karolina Molska– Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady
  Michał Zadrożny– Sekretarz Młodzieżowej Rady
 • Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy:

  • 1.
   Szkoła Podstawowa nr 65
   im. Władysława Orkana
   Tytus Biardzki
   2. Szkoła Podstawowa nr 68 z Oddziałami Integracyjnymi im. Artura Oppmana Konstanty Szczepański
   3. Szkoła Podstawowa nr 92
   im. Jana Brzechwy
   Helena Wilkowicz
   4. Szkołą Podstawowa nr 267
   im. Juliusza Słowackiego
   Franciszek Sala
   5. Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” z Oddziałami Gimnazjalnymi Franciszek Ryszko
   6. Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” z Oddziałami Gimnazjalnymi Jakub Skoczyński
   7. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  im. Bolesława Limanowskiego Michał Błotny
   8. XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej z Oddziałami Gimnazjalnymi Karolina Molska
   9. LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza z Oddziałami Gimnazjalnymi Antoni Duszyński
   10. Zespół Szkół nr 28 Adrian Elwich
   11. Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego Michał Zadrożny
   12. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Dawid Kurowski
   13. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Klaudia Wyszogrodzka
   14. Liceum Filmowe z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Jakub Rutkowski
 • Kontakt:
  tel. 22 443 88 71, 22 443 88 72, 22 443 88 73
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza