pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU I KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO w dniu 4 października 2018 r. o godz. 18.00 pkt 2 i 3
o godz. 18:30 pkt 4 i 5

sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Kradzieże samochodów na Żoliborzu.
 3. Informacja Zarządu Dzielnicy o podjętych działaniach w sprawie uporządkowania parkowania na Żoliborzu Dziennikarskim (realizacja uchwały komisji nr 44/35/2017 z 9/11/2017).
 4. Prezentacja przez ZMID inwestycji budowy kładki nad Wisłostradą przy Kępie Potockiej.
 5. Informacja Zarządu Dzielnicy o działaniach dotyczących zieleni i zagospodarowania pl. Kuronia.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 7. Zakończenie posiedzenia. 
 

podpis

Zaproszeni goście:

 

 • Pan Grzegorz Hlebowicz– Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Anna Piotrowska – Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
 • Pan Adam Tomaszewski - Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Wiesław Błasiak- p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016  Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję XIV SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 2 października 2018 r. (WTOREK) o godz. 11.00  w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8  w małej sali konferencyjnej 301 (III p.)

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z§ 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Radym.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLVII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny w dniu 24 września 2018 r., godz. 17.00 Przychodnia SPZZLO, przy ul. Szajnochy 8, salka konferencyjna   Gospodarzem spotkania będzie p. Małgorzata Zaława – Dąbrowska – Dyrektor żoliborsko – bielańskiego ZOZ   

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego.
 3. Realizacja wypłaty świadczeń 300 i 500+.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Żoliborskie Miejsca Przyjazne Seniorom”.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.  
   

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny

 /-/Janina Selwant

 

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Michał Jakubowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pani Alicja Tyc-Żardecka - Naczelnik WSZ dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Bożena Golon - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Monika Jagodzińska – Prezes Zarządu TPD Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
 • Pani Joanna Pająk – Kierownik ognisk i klubu młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka”
 

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 25.09.2018 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2312/18 z dnia 12 września 2018 r. - druk nr 296
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2307/18 z dnia 12 września 2018 r. – druk 297
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.
      PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/
Krystyna Ptaszyńska
 

Zaproszeni goście:

 1. Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 2. Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz 
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza