pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

XL sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zostanie poprzedzona uroczystością nadania imienia Aliny Janowskiej sali konferencyjnej w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz o godz. 17.30 Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XL SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
PORZĄDEK OBRAD KOMISJI MIESZKALNICTWA I SPÓŁDZIELCZOŚCI w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ dnia 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję X SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI INFRASTRUKTURY oraz KOMISJI EDUKACJI dnia 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza