pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2018 r. (środa) o godz. 18.30 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków majątkowych Dzielnicy Żoliborz na lata 2019 i 2020 proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2117/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - druk nr 261
 4. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Braci Załuskich 1 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 262
 5. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie, ul. Or – Ota 5 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 263
 6. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Przasnyska 18a poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - druk nr 264
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Sesji.

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Adam Buława

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016  Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję  XI SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI dnia 9 maja 2018 r. (środa) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

DOKOŃCZENIE XL SESJI RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Ciąg dalszy porządku obrad: 

9. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat okoliczności wydania Decyzji nr 11/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krasińskiego, w kontekście prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Żoliborza Południowego.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.

12. Sprawy różne, wolne wnioski.

13. Zamknięcie Sesji.  

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza