pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 6 czerwca 2018 r., godz. 18.00 (ŚRODA) Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja projektów wypracowanych przez młodzież z żoliborskich szkół w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni” Izby Architektów RP.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego
/-/Donata Rapacka

Zaproszeni goście:

 • Pan Krzysztof Bugla - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Wiesława Firlej - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Katarzyna Domagalska – koordynator programu „Kształtowanie Przestrzeni” w dzielnicy Żoliborz
 • Nauczyciele i uczniowie szkół realizujących program

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję XII SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny w dniu 28 maja 2018 r., godz. 17.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 24 maja 2018 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza