pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLIV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 5 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 17.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie posiedzenia Komisji z dnia 21 czerwca 2018r. – podjęcie wniosków.
 3. Funkcjonowanie lotniska Bemowo - Babice – przygotowanie projektu stanowiska.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
/-/ Piotr Wertenstein – Żuławski

Zaproszeni goście:
Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Mieszkalnictwa i Spółdzielczości w dniu 5 lipca 2018 r. (czwartek), godz. 18.30 Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie bieżących problemów oraz potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowych w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI MIESZKALNICTWA I SPÓŁDZIELCZOŚCI
/-Dariusz Kołodziejek-/

Zaproszeni goście:
Pan Michał Jakubowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
Pan Grzegorz Okoński – Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy
Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych na Żoliborzu

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI KULTURY dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 sala konferencyjna p. III Urząd Dzielnicy Żoliborz

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza