pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 6 września 2018 r. o godz. 18.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ dnia 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 16.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 28.08.2018 r. (wtorek) o godz. 18:00 sala konferencyjna im. Aliny Janowskiej na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2018 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2252/18 z dnia 23 lipca 2018 r. - druk nr 291
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.
 
      PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
/-/
Krystyna Ptaszyńska
 

Zaproszeni goście:

  • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XLV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza