pl en de fr

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz fizycznymi, które w lokalu (usługowym, jak i mieszkalnym) na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzą działalność gospodarczą, lub też lokal taki jest przedmiotem umowy najmu długoterminowego - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ramach przekształcenia Prezydent m.st. Warszawy może udzielić pomocy publicznej do wysokości kwalifikującej taką pomoc, jako pomoc de minimis (do 200.000 euro). W takich przypadkach beneficjent pomocy zobowiązany jest przed poświadczeniem przez Prezydenta m.st Warszawy samego przekształcenia wypełnić i przekazać do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy załączony do pobrania na niniejszej stronie formularz, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydział Nieruchomości przystępując do analizy każdej nieruchomości wysyłać będzie, zgodnie z zaleceniami UOKiK do właścicieli lokali stosowne oświadczenia i formularze do wypełnienia. Wcześniejsze pobranie ww dokumentów ze strony Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ich wypełnienie i przekazanie do Wydziału Nieruchomości umożliwi wydanie zaświadczenia o przekształceniu w krótszym czasie.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat pomocy publicznej w procesie przekształceń własnościowych odnaleźć można na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563

Prezentowany wzór formularza udostępniony został na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

W razie dodatkowych pytań, informacji udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy.

Załacznik:

Dowiedz się więcej link

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza