Informacja dot. podejmowanych aktualnych działań związanych z funkcjonowaniem Lotniska Warszawa Babice

Informujemy, że Prezydent m. st. Warszawy prowadzi obecnie trzy postępowania administracyjne w sprawie uciążliwości akustycznych Lotniska Warszawa – Babice.

Postępowania prowadzone są w trybie art. 362 ust. 1, art. 178 i art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska. W ramach powyższych postępowań planowane jest powołanie eksperta hałasu lotniczego, który w ramach współpracy z Urzędem m. st. Warszawy wytypuje lokalizacje dla dodatkowych punktów monitoringu okresowego. W dniu 14.10.2015r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Aeroklubu Polskiego i Warszawskiego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Stowarzyszenia Ciche Niebo nad Warszawą i Centrum Usług Logistycznych na którym wypracowano wspólne stanowisko dot. możliwości utworzenia lotniska cywilnego na cele szkoleniowo – sportowe na terenie poligonu w Zielonce pod Warszawą. W tej sprawie wystosowano pismo do Ministra Obrony Narodowej. Ponadto odbyło się spotkanie Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Michała Olszewskiego z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie ewentualnego przeniesienia komercyjnych lotów szkoleniowych z Lotniska Warszawa Babice na teren poligonu w Zielonce. Powyższa propozycja uzyskała aprobatę przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego.