Nieczynne ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Gen. Zajączka 7

Informujemy, że ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Gen. Zajączka 7 zostało zamknięte z uwagi na niewłaściwe parametry wody.
Trwają prace nad poprawą jej jakości. Ponowny pobór wody będzie możliwy po otrzymaniu pozytywnych wyników badania wody z Sanepidu, gdyż parametry wody muszą pozwalać na stwierdzenie, że nadaje się ona do spożycia w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).