Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej

Przypominamy że do 31 marca 2016 r. (w roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji) można składać wnioski do Biura Ochrony Środowiska m. st. Warszawy pl. Starynkiewicza 7/9 o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej określone są w załączniku nr 4 do uchwały nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013r.


Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w następujących terminach:
a) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
b) od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.