Wycięcie drzewa w Parku Fosa

Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie wystąpił w dniu 10 listopada 2015r. z wnioskiem I.dz. ZOM/TP-5/11542/4225/15 do Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Parku Fosa i Stoki Cytadeli (dz. ew. nr 96 obręb 7-01-13) w terminie do dnia 31 grudnia 2015r.

Stołeczny Konserwator Zabytków w Warszawie decyzją Nr 1084 Z/15 z dnia 27.11.2015r. zezwalającą Miastu Stołecznemu Warszawie reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta z siedzibą w Al. Jerozolimskich 11/19 w Warszawie na usunięcie topoli czarnej o obwodzie pnia 630 cm, rosnącej w parku Fosa i Stoki Cytadeli (dz. ew. nr 96 obręb 7-01-13) w terminie do dnia 31 grudnia 2015r. Zgodnie z uzasadnieniem w/w decyzji w wyniku oględzin drzewo tj. topola czarna o obwodzie pnia 630 cm jest drzewem bardzo niebezpiecznym, pień drzewa uległ rozszczepieniu, w rozwidleniu znajduje się rozległy ubytek, w związku z czym istnieje duże ryzyko jego rozłamania. Na pniu występują ponadto owocniki grzybów patogenicznych a w koronie widoczne są martwe i połamane konary. Drzewo stanowi duże zagrożenie dla użytkowników parku, gdyż ryzyko jego wyłamania jest wysokie, a zagrożenie bezpieczeństwa potęguje fakt, że drzewo rośnie w pobliżu alei i ruchliwej ulicy, jest drzewem potężnym o dużej masie, wypróchniałym pniu i korzeniach, zaburzonej statyce.