Komunikaty ochrony środowiska

Zawiadamiamy mieszkańców Warszawy, że na wniosek Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego "ElektroEko" S.A. zostaje odwołana zbiórka elektrośmieci:
- w sobotę, 19 kwietnia br;
- i w sobotę, 3 maja br.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawia poniżej treść artykułu dotyczącego obowiązków wynikających z ustawy z dna 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Z 2009 r., Nr 79 poz. 666, z późn. zm.) pt.: „Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory”, który ukazał się w Nr 11 (129) z 2013 r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka”.

Realizując wniosek Radnych Dzielnicy Żoliborz i części mieszkańców Żoliborza Oficerskiego, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszaw postanowił zawiesić stosowanie środków chemicznych w trakcie zimy na jezdniach ulic gminnych zlokalizowanych na terenie Żoliborza Oficerskiego.