Komunikaty ochrony środowiska

Realizując wniosek Radnych Dzielnicy Żoliborz i części mieszkańców Żoliborza Oficerskiego, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszaw postanowił zawiesić stosowanie środków chemicznych w trakcie zimy na jezdniach ulic gminnych zlokalizowanych na terenie Żoliborza Oficerskiego.