Komunikaty ochrony środowiska

Informujemy mieszkańców Warszawy, że od 17 października br. uruchamiamy mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i.
MPSZOK-i przyjmą nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne kłopotliwe w środy w godzinach od 11.00 do 20.00oraz w soboty od 9.00 do 19.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.Lewobrzeżną Warszawę będą obsługiwały 3 pojazdy, natomiast prawobrzeżną 2. Lokalizacje, godziny i czas postoju znajdują się w wykazie zamieszczonym poniżej.
Właściciele psów i kotów, którzy mieszkają w Warszawie, mogą skorzystać z możliwości zaczipowania psa lub kota oraz z zabiegów sterylizacji i kastracji. Usługi te finansowane są przez Urząd m.st. Warszawy.

Informujemy mieszkańców Warszawy, że od 1 września 2015 roku nastąpi zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Nowe harmonogramy odbioru odpadów zielonych zostały zamieszczone na stronach internetowych firm odbierających odpady:
- LEKARO – (dzielnice Mokotów, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Wawer, Wesoła): http://www.lekaro.pl/warszawa/
- MPO (dzielnice Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Śródmieście, Targówek, Ursus, Włochy, Wola, i Żoliborz): http://www.mpo.com.pl/
- SITA Polska (dzielnice Ursynów i Wilanów): http://www.sitapolska.pl/informacje-dla-mieszkancow.html Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy stanowi, że odbiór odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie prowadzony od kwietnia do listopada. W okresie od kwietnia do października odpady zielone odbierane będą raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie. Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej następuje bezpośrednio sprzed posesji, a z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej sprzed altan śmietnikowych. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej powinny być umieszczane w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości.
ulotka odpady zielone new15 2 MK str 1
ulotka odpady zielone new15 2 MK str 1

 

W związku z brakiem opadów deszczu pomóżmy ptakom i innym zwierzętom wolno żyjącym.

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojego pupila, oznakuj go elektronicznie!

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 15 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku (uchwała nr IV/61/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r.).

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 15 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku (uchwała nr IV/61/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r.).

Uprzejmie informuję, iż z dniem dzisiejszym, tj. 29 lipca 2015 r. został uruchomiony nabór wniosków w ramach niżej wymienionych programów: