pl en de fr

Wydarzenia o bezpieczeństwie

W dniu 17 września 2019 r. przy ulicy Gdańskiej 2 w ramach realizowanych działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z mieszkańcami-seniorami osiedla Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej poświęcone przeciwdziałaniu sposobom i metodom kradzieży pieniędzy stosowanych przez przestępców.

Spotkanie zostało zorganizowane w wyniku potrzeb zgłaszanych w tym zakresie przez mieszkańców-seniorów na spotkaniach w ramach programu „Bezpieczne osiedle” przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz i Komendę Rejonową Policji Warszawa V wraz z Komisariatem Policji Warszawa Żoliborz.

Funkcjonariusze Policji zaapelowali do mieszkańców biorących udział w spotkaniu, aby uważali i wykazywali czujność na osoby dzwoniące na ich telefony i podające się, że są: funkcjonariuszami Policji, prokuratorami, pracownikami: ZUS, opieki społecznej, elektrowni, gazowni, telekomunikacji itp.. Policjanci zwracali szczególną uwagę na to, aby nie dać się namówić podstępem na różnego rodzaju działania oraz atrakcyjne oferty kierowane do nich. Nie otwierali klatek schodowych przez domofon osobom nieznanym, nie wpuszczali obcych do domu oraz zachowywali ostrożność podczas wizyt osób nieznajomych. Natomiast w sytuacjach wątpliwych powiadamiali niezwłocznie Policję, najbliższą rodzinę, znajomych i sąsiadów. 

Mieszkańcy w trakcie spotkania byli bardzo aktywni, jedna z mieszkanek osiedla opowiedziała o swoim przypadku, który został odnotowany przez Policję w lipcu br., w jaki sposób przestępcy telefonicznie usiłowali wyłudzić od niej pieniądze oraz jak się temu przeciwstawiła. 

Na zakończenie spotkania przekazano ulotki informacyjne oraz gadżety odblaskowe przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

1

3

4

W dniach 5-6 września br. funkcjonariusze KRP W-wa V oraz pracownik delegatury BBiZK w dzielnicy Żoliborz, promowali bezpieczne zachowania dzieci w drodze do szkoły

W dniu 29 lipca br. w kinie "Wisła" odbyło się spotkanie dla uczestników "Lata w Mieście" zorganizowane przez Komendę Rejonową Policji Warszawa V oraz żoliborską delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

W siedzibie Klubu „Promyk” Żoliborskiego Ośrodka Pomocy Społeczne przy ulicy Kazimierza Promyka 5 przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz oraz Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy zorganizowali w dniu 16 maja br. szkolenie i pokaz dla seniorów z udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

W ramach zajęć profilaktycznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom Żoliborza realizowanych przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz wraz Wydziałem Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, w dniu 14 maja br. przeprowadzono spotkanie z dziećmi Przedszkola nr 433 przy ul. Rydygiera 8a. Zajęcia zrealizowano w trzech grupach, w których uczestniczyło 123 przedszkolaków.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza