pl en de fr

Zamówienia publiczne z zastosowaniem PZP

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego od dnia podpisania umowy do 28.02.2021 r.

Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych, tj. na jezdniach, chodnikach, placach, trawnikach, terenach przyulicznych wraz z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej oraz utrzymanie porządku i czystości na niezagospodarowanych terenach administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy, od dnia 21.12.2019 r. do dnia 20.12.2022 r.

Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz, uprzejmie informuje, że w/w postępowanie o numerze UD-XVIII-WZP.271.38.2019, zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.07.2019 r.

Strona 1 z 7
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza