pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Oświaty i Wychowania - WOW) zwraca się z zaproszeniem do składania ofert, dotyczących obsługi technicznej placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcia dla użytkowników komputerów w tych placówkach.

Załącznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Koordynacja działań oraz pełnienie dyżurów informacyjnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku”.

Załacznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista terapii uzależnień w 2019r.”.

Załacznik:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie usługi edukacyjnej w zakresie HIV/AIDS w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku”.

Załacznik:

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Żoliborz (Wydział Sportu i Rekreacji - WSR), wzwiązku z organizacją zajęć samoobrony dla kobiet, zwraca się z zaproszeniem do składania ofert, dotyczących wyceny 1 godziny zegarowej zajęć.

Załacznik:

Strona 1 z 28
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza