pl en de fr

Cztery lata dla mieszkańców Żoliborza. Burmistrz Krzysztof Bugla na koniec kadencji

Pierwsza część cyklu „Żoliborz | Migawki z 4 lat” 

#ŻoliborzKultura #ŻoliborzLokalnie

 • nowe Miejsca Aktywności Lokalnej
 • nowe Centra Kultury
 • nowe Biblioteki Publiczne

W uzupełnieniu do filmowej wypowiedzi Burmistrza Krzysztofa Bugli

Wydarzenia o charakterze cyklicznym, które zaakceptowali mieszkańcy w sposób wymierny – bardzo licznym udziałem:

Otwieramy Żoliborz (maj) i Urodziny Placu Wilsona (wrzesień), W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze swoistym przeglądem potencjału dzielnicy.  W drugim przypadku areną dobrej zabawy staje się Plac Wilsona i jego najbliższe otoczenie.  Pokazują się m.in. miejsca, które warto odwiedzać częściej niż raz w roku, grają dobre zespoły, organizowane są konkursy, oferta obejmuje zarówno ambitną, jak i bardziej popularną zabawę.

Od roku 2014 dodać tu należy Festiwal Piękny Brzeg Sztuki - cykl prestiżowych koncertów wykonywanych przez wybitnych solistów, czołowe zespoły kameralne, instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne, specjalizujące się w wykonywaniu muzyki dawnej.  Wydarzenie posiadające duży walor kulturotwórczy i edukacyjny, podczas którego mieszkańcy Żoliborza mogą spotkać zespoły muzyczne znane i cenione w środowisku artystycznym.

Piwnica Poetycka – cykl  comiesięcznych spotkań z poezją (dotychczas dwadzieścia), którym towarzyszy muzyka i śpiew. Projekt zadedykowany Kalinie Jędrusik w 20-tą rocznicę jej odejścia. Ta żywa i w części improwizowana forma kontaktu z widzem i poezją wzbudza duże zainteresowanie publiczności.
Żoliborz to miejsce cenione i lubiane przez twórców. Jednym z najwybitniejszych mieszkańców Żoliborza był Mistrz Andrzej Wajda, którego dorobek filmowy prezentowany był w całorocznym cyklu „Wajda. Dzieła wszystkie”. Obecnie prezentowane są filmy dokumentalne o pracy reżysera na planie filmowym. W 2017 r., w ramach cyklu „Piwowarski w Forcie”, przypomniane zostały również dzieła filmowe wybitnego twórcy kinowego i mieszkańca Żoliborza - Radosława Piwowarskiego.

Dziś bez Galerii „Przystanek”, która wykorzystuje ogrodzenie Parku Żeromskiego od Placu Wilsona do ul. Mierosławskiego na wystawy plenerowe, podświetlane od zmroku, uboższy byłby Żoliborz. Pomysł prosty, ale efektowny, który znalazł uznanie mieszkańców i wystawców. Muzeum Narodowe udostępniło wystawę dzięki nawiązanej współpracy w Galerii Przystanek jest obecnie prezentowana wystawa „3 X Niepodległa”, cykl trzech wystaw w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Centrum Sztuki „Fort Sokolnickiego”, które współpracuje z Urzędem Dzielnicy. W ramach wzajemnych zobowiązań Dzielnica zlokalizowała w Forcie wiele przedsięwzięć: wystaw, przeglądów filmów, koncertów, spektakli teatralnych, spotkań autorskich. 

W prochowni południowej  zlokalizowanej w Parku Żeromskiego nadal aktywnie działa na polu edukacji kulturalnej w zakresie sztuk plastycznych Fundacja „Sztuka Dziecka”.

Koncerty w czasie kadencji - razem 170, w tym rocznicowe i okolicznościowe koncerty z udziałem artystów Filharmonii Warszawskiej, zespołu Mazowsze, koncerty kolęd, m.in. wykonanych przez chór „Poznańskie Słowiki”, wielkopostne pt. „Odszedł Pasterz od nas...”. Ponadto:  koncert w  200-rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, koncert Aloszy Awdiejewa, koncerty jazzowe, koncerty zespołów „Romantic Fellas”, „Eric Shoves In His Pockets”, „Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej”, podczas pikniku polsko-ukraińskiego koncert zespołu „Kozak System”, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - koncert Edyty Geppert,  wspomnieniowe poświęcone Andrzejowi Wajdzie i Alinie Janowskiej, koncerty dla małych dzieci.

Spektakle w czasie kadencji - było ich 48, w tym Piwnice Poetyckie, spektakle lalkowe dla przedszkolaków, dla starszych wspomnienie o Zuli Pogorzelskiej,  spektakl poświęcony Marii Curie-Skłodowskiej, poświęcone bohaterom Powstania Warszawskiego.

Książki - w minionej kadencji z logo Biblioteki Żoliborskiej ukazało się dziesięć  książek. Ponadto wydaliśmy trzy roczniki ilustrowanego Kalendarza Dzielnicy Żoliborz – 2016, 2017 i 2018. Pierwszy z nich zbiegł się z 95 rocznicą utworzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jest pionierską próbą przedstawienia zarysu historii spółdzielczości budowlano mieszkaniowej na Żoliborzu. Należy tu dodać, ze ponad jedna trzecia warszawskich spółdzielni mieszkaniowych w dwudziestoleciu międzywojennym działała w naszej dzielnicy. Rocznik 2018 ma wymiar pomnikowy i poświęcony jest setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Został on przyjęty przez mieszkańców z ogromnym uznaniem. Niezbędny okazał się dodruk. Autorem artykułów jest dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert a ilustracje wykonał uznany fotografik dokumentalista Zygmunt Walkowski.
Trzy pozycje książkowe zasługują na szczególne wyróżnienie.

 • Żoliborski Przewodnik Literacki, Pawła Dunina-Wąsawicza. Autor wywowądzacy się ze znanej i zasłużonej dla Żoliborza rodziny wykonał benedyktyńską pracę odnotowując wszystko, co kiedykolwiek napisano w związku z Żoliborzem.
 • Żoliborz. Przewodnik kreatywny autorstwa Agi Pietrzykowskiej. Niewielka książeczka adresowana do dzieci. Świetna grafika, znakomite pomysły jak zaciekawić dziecko jego małą ojczyzną. Pierwsze tego typu wydawnictwo i wzór godny naśladowania.
 • Powązki życie moje autorstwa Mieczysława Jasińskiego. Autor gromadził przez wiele lat publikacje o Powązkach. Stały się one kanwą tej książki która ocala od zapomnienia historię Powązek, a współczesnym uświadamia że spacerując ulicami Żoliborza czy Woli stąpają po historycznych obszarach Powązek.

Miejsca Aktywności Lokalnej
2018 rok upływa na Żoliborzu pod znakiem dynamicznie rozwijającej się nowej inicjatywy tworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL).

MAL ul. Marii Kazimiery Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami na temat ich wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać i funkcjonować miejsce przyjazne mieszkańcom w styczniu udostępniono pierwszy MAL przy ul. Marii Kazimiery 20 na Marymoncie. Zaadaptowany do nowej funkcji lokal o powierzchni ok. 60 m2 wyposażono w aneks kuchenny, łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych a ogólnodostępną przestrzeń z telewizorem, rzutnikiem i sprzętem nagłaśniającym zaaranżowano w sposób umożliwiający podzielenie jej na dwie mniejsze części. MAL o charakterze domu sąsiedzkiego funkcjonuje z pomocą dwóch koordynatorów od wtorku do soboty w godzinach 11.00 – 21.00. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z tego miejsca na określonych zasadach także w poniedziałki, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Urzędzie Dzielnicy. W nowym miejscu odbywają się warsztaty, wykłady, kameralne koncerty, możliwe jest także organizowanie wystaw prac plastycznych, fotograficznych itp. Mieszkańcy relaksują się tu przy kawie, dzieci bezpiecznie bawią, do dyspozycji są gry, książki, zabawki.

MAL ul Generała Zajączka Od maja, na terenie Starego Żoliborza działa MAL w czytelni „Pod Sowami” przy ul. gen. Józefa Zajączka 8, który oferuje wydarzenia artystyczne i literackie oraz spotkania i wykłady o różnej tematyce społecznej.
Również najnowsza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i stowarzyszeń zgłaszających potrzebę otwarcia podobnych miejsc w innych częściach dzielnicy. W wyniku porozumienia z Administracją WSM „Zatrasie”. przygotowywane jest otwarcie trzeciego Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Krasińskiego 38c. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach przygotowujących koncepcję miejsca, w lokalu zostaną przeprowadzone prace remontowe adaptujące wnętrze do nowej specyfiki z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inicjatywy Lokalne
W latach 2014 – 2018 wpłynęły trzy cztery wnioski na realizację inicjatywy lokalnej z czego zrealizowano w 2017 roku „Mural Pamięci AK Folder”. Celem inicjatywy było wykonanie folderu fotograficznego w ilości 2500 sztuk przedstawiającego charakterystyczne fragmenty muralu AK dedykowanego Powstaniu Warszawskiemu. W 2018 roku wpłynęły dwa wnioski, z czego jeden pn. Ogródek warzywno-ziołowy przy Przedszkolu nr 197 „DOREMI wraz z infrastrukturą” został zrealizowany. Celem inicjatywy było stworzenie ogródka warzywno-ziołowego wraz z zapleczem ogrodniczym. Projekt miał charakter integrujący społeczność lokalną składającą się z dzieci, ich rodzin i opiekunów przedszkolnych oraz okolicznych sąsiadów. W trakcie realizacji jest inicjatywa pn. „Ogród w Witkacym – Witkacy w Ogrodzie”, której celem jest stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni ogrodu w LXIV LO St. I. Witkiewicza.

Druga część cyklu „Żoliborz | Migawki z 4 lat”

#ŻoliborzInwestycje #ŻoliborzEdukacja #ŻoliborzKultura

 • nowe Szkoły, Przedszkola, Żłobki
 • nowe Centrum Lokalne
 • nowa Sala Widowiskowa

W uzupełnieniu do filmowej wypowiedzi Burmistrza Krzysztofa Bugli

Zespół przedszkolno-żłobkowy przy ul. Rydygiera
Inwestycja, zlokalizowana na Żoliborzu Południowym – najmłodszym żoliborskim osiedlu, zasługuje na uwagę z kilku powodów. Po pierwsze powstała w tempie rzadko spotykanym w naszych realiach. Niespełna rok temu wmurowywaliśmy w tym miejscu kamień węgielny, a z początkiem roku szkolnego do zespołu przedszkolno-żłobkowego wejdą pierwsi wychowankowie. To ważna informacja szczególnie dla młodych rodziców, którzy stanowią dominującą grupę mieszkańców tego osiedla. Po wtóre budynek został tak usytuowany na istniejącej działce, by maksymalne zachować rosnące tam drzewa i krzewy. Ponadto zadbano o nowe nasadzenia zieleni. Po trzecie wreszcie na dachu budynku ułożono nowoczesną instalację fotowoltaniczną umożliwiającą korzystanie z energii odnawialnej. Pomieszczenia zostały wyposażone w urządzenia niwelujące oddziaływanie smogu.

Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Ficowskiego
Wstępne założenia przewidują, że powierzchnia użytkowa obiektu mieć będzie 2,5 tys. m2. Znajdą się w nim pomieszczenia dla 5 oddziałów przedszkolnych (125 dzieci) i 6 oddziałów żłobka (150 dzieci), sala zajęć ruchowych, zaplecze kuchenne, zespół administracyjny i socjalny, zespół techniczny i gospodarczy. Na terenie działki powstaną place zabaw wyposażone w nowoczesne urządzenia dostosowane do wieku wychowanków. Całości dopełni zróżnicowana bogata zieleń. W intencji władz dzielnicy powinna to być inwestycja funkcjonalna, odpowiadająca współczesnym standardom, zwracająca uwagę ciekawą formą estetyczną - jak wszystko, co dla Żoliborza jest reprezentatywne. Chodzi również o to, by służyło to kształtowaniu wrażliwości dzieci. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim.

W obiekcie pomieszczenie znalazło 6 oddziałów przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat (150 dzieci), 4 oddziały żłobka dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat (100 dzieci). Ponadto jest tam sala zajęć ruchowych, zespół administracyjny i socjalny, zespół techniczny i gospodarczy. Na zewnątrz powstały place zabaw wyposażone w zabawki i urządzenia dostosowane do wieku wychowanków.

Inwestycje przedszkolne:

 • budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8 tj. 6 oddziałów przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat (150 dzieci), 4 oddziały żłobka dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat (100 dzieci)
 • utworzono jeden dodatkowy oddział w Przedszkolu Nr 87
 • przebudowa części mieszkalnej Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla 2: w celu uzyskania dwóch oddziałów przedszkolnych na II kondygnacji na łączną liczbę minimum 45 dzieci
 • przebudowa Przedszkola Nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2 przebudowa przedszkola w celu utworzenia dodatkowych oddziałów (2 oddziały, 50 dzieci)

Inwestycje szkolne:

 • rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 65 , ul. Mścisławska 1 o cztery sale lekcyjne z modułów  połączone łącznikiem ze szkołą, rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki wraz z wyposażeniem
 • zamiana nieruchomości pomiędzy m.st. Warszawa a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w celu rozbudowy SP 65 o nowy obiekt, który będzie przeznaczony dla 3 oddziałów na każdym poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Liczebność oddziału nie powinna przekraczać 25 uczniów. Zakłada się umieszczenie w nowobudowanym obiekcie 225 uczniów.
 • budowa placu zabaw dla SP nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum Nr 55)
 • przebudowa boiska szkolnego dla SP nr 391 ul. Filarecka 2 ( dawne Gimnazjum Nr 56)
 • przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska (bieżnia okrężna o nawierzchni poliuretanowej z wbudowaną bieżnią prostą do biegów sprinterskich i średniodystansowych z zeskocznią do skoków w dal i do trójskoku, boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej)
 • termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popiełuszki 5 i przy Felińskiego 13

Centrum lokalne „Plac Grunwaldzki”
Powstanie projektu poprzedziły wielotygodniowe konsultacje społeczne, spotkania dyskusyjne i warsztaty na temat kształtu i funkcji Centrum Lokalnego „Plac Grunwaldzki”. Przypomnijmy, że Plac Grunwaldzki to niezrealizowane monumentalne założenie i zarazem marzenie urbanistów projektujących Żoliborz w dwudziestoleciu międzywojennym jako pomnik niepodległego państwa polskiego. Dziś w zmienionych warunkach nadal „marzymy” o tym miejscu dostrzegając jego potencjał, z tym że patrzymy na nie z innej perspektywy. Inna jest skala potrzeb i zapewne inne oczekiwania współczesnych mieszkańców Żoliborza. Po to właśnie organizowane były konsultacje, by nijaka dziś przestrzeń stanowiąca pomost pomiędzy Żoliborzem Historycznym a postindustrialnym obszarem dawnego Żoliborza Przemysłowego, zwanego dziś Południowym, zaczęła zaspakajać potrzeby i oczekiwania, umownie rzecz ujmując, nowych i starych (przepraszam, tych wcześniejszych) żoliborzan. Niech to miejsce podnosi komfort życia, niech wspomaga integrację, niech ułatwia codzienność, niech tu się realizują potrzeby społeczne, ale także niech służy i na święto – coś dla ducha blisko domu. W efekcie powstał projekt trzymodułowego obiektu z ramionami rozstawionymi niczym skrzydła wiatraka. Pomieści on: lokal kulturalno-usługowy z zapleczem oraz toaletą ogólnodostępną, pawilon C zabaw dla dzieci oraz pawilon toalet publicznych i pomieszczeń magazynowych. Na ternie obok wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjnego, tor do gry w bule i pola do gry w szachy terenowe. Ponadto boisko będzie wyposażone w urządzenia sportowe i piłko chwyty.

Trzecia część cyklu „Żoliborz | Migawki z 4 lat”

#ŻoliborzZieleń #ŻoliborzRekreacja #ŻoliborzHistoria #ŻoliborzBudżetPartycypacyjny

 • Tereny Zielone - rewitalizacja
 • Place Zabaw i Miejsca Wypoczynku
 • Obiekty Historyczne

W uzupełnieniu do filmowej wypowiedzi Burmistrza Krzysztofa Bugli

Budżet Partycypacyjny
Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Przed pięciu laty startowaliśmy na Żoliborzu kwotą 685 000 zł. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 2 110 000,00 zł. We wszystkich dotychczasowych edycjach spośród 428 projektów zgłoszonych do realizacji, mieszkańcy wybrali drogą głosowania 135 projektów, o łącznej wartości 7 913 845 zł. Ta kwota robi wrażenie. Tym bardziej, że przekłada się ona na zaspakajanie konkretnych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Dotyczy to m.in. nowych miejsc postojowych, udogodnień dla rowerzystów, poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, udogodnień dla seniorów i niepełnosprawnych, wzbogacania zieleni miejskiej, działań proekologicznych, rozwijania rekreacji i sportu. Poparcie zyskują także projekty kulturalne i edukacyjne. Za realizację poszczególnych projektów odpowiadają wydziały Urzędu Dzielnicy oraz jednostki organizacyjne miasta.

Za nami pięć lat doświadczeń. Dużo to czy mało? Dużo, zważywszy na czas i liczbę zrealizowanych projektów. Nabieramy doświadczenia po obydwu stronach realizujących ten program. Z roku na rok przybywa projektów dobrze wkomponowanych w realia związane z możliwościami i ograniczeniami wynikającymi zobowiązującego prawa i zadań spoczywających na poszczególnych szczeblach samorządu. Uczymy się trudnego dialogu prowadzącego do konkluzji, że rozmawiają tu ze sobą nie strony, lecz grono osób, które realizuje wspólny cel. Odwoływanie się do opinii społeczności lokalnej w przypadkach budzących wątpliwości stało się zasadą przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Np. mieszkańcy zaniepokojeni realizacją projektu „Plac zabaw na czterech łapach” po spotkaniu i przedstawieniu rzeczowych argumentów zmienili swoje nastawienie.

Spośród dotychczas zrealizowanych projektów zdecydowana większość została dobrze przyjęta, np.: „Teren rekreacyjno-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego” zlokalizowany przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, „Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego”, „Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym” „Nowy zieleniec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym” „Miejsca parkingowe na ul. Rydygiera”. czy „Mural pamięci AK” nad Aleją Armii Krajowej w rejonie Marymontu. Dużą popularnością cieszą się projekty, które wchodzą potem jako stałe pozycje do kalendarza wydarzeń organizowanych dla mieszkańców, jak np. „Potańcówka międzypokoleniowa” czy „Żoliborska Noc Muzeów”.

Upamiętnianie Historii
Nasza Dzielnica pamięta o bohaterach zrywów niepodległościowych, od insurekcji kościuszkowskiej, po czasy współczesne. Pamięć o osobach zasłużonych dla społeczeństwa,  wyrażana jest m. in. poprzez montaż tablic MSI, których w okresie od 2014 r. do 2018 r. zamieszczono 14.

Czwarta część cyklu „Żoliborz | Migawki z 4 lat”

#ŻoliborzInwestycje #ŻoliborzSport #ŻoliborzRekreacja

 • nowe Obiekty Sportowe
 • Miejsca Rekreacji

W uzupełnieniu do filmowej wypowiedzi Burmistrza Krzysztofa Bugli

1.Imprezy 2014-2018

Na Żoliborzu odbywa się corocznie kilkadziesiąt imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez dzielnicę.

Największymi wydarzeniami sportowo-rekreacyjnymi na terenie naszej dzielnicy są imprezy biegowe: Bieg Flagi i połączony z nim piknik pod flagą biało-czerwoną, Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego, Bieg Mikołajkowy oraz Grand Prix Żoliborza w biegach przełajowych.

Od 2014 roku wszystkie żoliborskie imprezy rozwijają się bardzo dynamiczne. Zauważalny jest wzrost liczby aktywnych uczestników oraz partnerów instytucjonalnych współuczestniczących w organizacji imprez.

Imprezy biegowe

 • Bieg Flagi (bieg na 10 km oraz bieg przedszkolaka) – wzrost liczby uczestników od 1000 w 2014 roku do 3500 w 2018 roku.
 • Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego (bieg na 5 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży) – od 285 zawodników w 2014 roku do około 900 w 2018 roku.
 • Bieg Mikołajkowy (bieg na 10 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży) – stały udział średnio około 700 biegaczy w każdym roku. Jest to najstarsza impreza rekreacyjna na Żoliborzu.
 • Grand Prix Żoliborza w biegach przełajowych (biegi na 5, 10, 15 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży) – udział na stałym poziomie – 800 biegaczy w każdym roku.

Imprezy sportowo-rekreacyjne:

 • Żoliborska Potańcówka Międzypokoleniowa (z udziałem DJ Wiki i Michała Fogga),
 • Grand Prix w brydżu sportowym o Puchar Burmistrza Dzielnicy Żoliborz ( 11 spotkań/rok)
 • Turniej Piłkarski im. Jędrka Szwajkerta,
 • Mikołajki i Karnawał/Walentynki na lodzie (na nowym lodowisku OSiR Żoliborz),
 • Święto Wisły,
 • Maratony Zumby,
 • Wyścigi Rowerkowe,
 • Turniej Piłkarski - EURO ŻOLIBORZ 2016,
 • Integracyjny Turniej w Bule,
 • Turnieje piłkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i 11-go listopada,
 • Mityng Lekkoatletyczny im. Jana Mulaka,
 • Spartakiada Przedszkolaka,
 • Od zabawy do sportu,
 • Pierwszy krok w sporcie,
 • Żoliborska Gala Sportu Szkolnego.

Łącznie około 6000 uczestników.

Warszawska Olimpiada Młodzieży – zawody sportowe dla dzieci i młodzieży

Na szczeblu dzielnicowym wyłaniany jest mistrza dzielnicy, który kwalifikuje się do zawodów na szczeblu miejskim. na szczeblu miejskim. Zawody dzielnicowe odbywają się na trzech poziomach rywalizacji:

 • Olimpiada Dzieci (klasy 4-6 szkół podstawowych) – 22 zawody w 15 dyscyplinach,
 • Olimpiada Młodzieży (klasy 7-8 szkół podstawowych i klasy 3 wygaszanych gimnazjów) 19 zawodów w 12 dyscyplinach,
 • Licealiada (szkoły ponadpodstawowe) – 10 zawodów w 6 dyscyplinach.

Łącznie około 2700 uczestników rocznie.

Dzielnica Żoliborz była partnerem lub współorganizatorem ogólno warszawskich imprez sportowych, takich jak:

 • Piknik Olimpijski,
 • Maraton Warszawski,
 • Rajd Kampinoski,
 • imprezy biegowe: Run Vegan, Bieg Fair Play, Survival Race, Wybiegaj Sprawność.

2. Stałe zajęcia dla mieszkańców 2014-2018

Dzielnica organizuje bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla wszystkich grup wiekowych:

 • gimnastyka ogólnorozwojowa i zajęcia taneczne dla seniorów ( 8 grup ),
 • zajęcia z Nordic Walking,
 • gry zespołowe dla dorosłych  (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka) 3 placówki,
 • gry zespołowe dla dzieci,
 • zajęcia w siłowni,
 • strzelectwo sportowe,
 • judo dla dzieci,
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków ( 12 placówek)
 • karate dla przedszkolaków ( 6 placówek)
 • zumba,
 • joga,
 • samoobrona dla kobiet.

Rocznie w zajęciach uczestniczyło około 1600 mieszkańców dzielnicy.

3. Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych 2014-2018

Rozbudowana została oferta sportowo-rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych. Obejmuje ona zajęcia stałe oraz imprezy sportowe:

 • zajęcia hipoterapii dla grup szkolnych i uczestników indywidualnych w Stajni Agmaja,
 • integracyjny turniej w Bule,
 • integracyjny turniej tenisa stołowego,
 • jesienny i wiosenny wielobój sportowy,
 • impreza sportowo-rekreacyjna „Integracja w sporcie”

Łącznie około 800 uczestników rocznie.

4.Dotacje 2014-2018

środki finansowe na dotacje dla organizacji pozarządowych:

 • 2014 – 210 000 zł. - liczba ofert złożonych przez organizacje – 14
 • 2015 – 210 000 zł – liczba ofert – 14
 • 2016 – 210 000 zł – liczba ofert – 26
 • 2017 – 210 000 zł – liczba ofert – 19
 • 2018 – 230 000 zł – liczba ofert – 19
 • 2019 – 280 000 zł. (plan)

Wdrożenie w 2016 roku programu WITKAC w Mieście Stołecznym Warszawa unowocześniło proces składania ofert dotacyjnych. Organizacje pozarządowe (żoliborskie uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje działające w sferze sport) otrzymały bardzo praktyczne narzędzie ułatwiające złożenie oferty dotacyjnej.

Ponadto w latach 2015-2018 Wydział zrealizował 9 projektów w ramach budżetu partycypacyjnego: 2014 – 533 114 zł., 2015 – 593 370 zł., 2016 – 563 341 zł., 2017 – 632 615 zł., 2018 – 683 615 zł

Piąta część cyklu „Żoliborz | Migawki z 4 lat”

#ŻoliborzInfrastruktura #ŻoliborzHistoria

 • Żoliborskie Ulice
 • Obszary Historyczne

W uzupełnieniu do filmowej wypowiedzi Burmistrza Krzysztofa Bugli

W zakresie dróg dzielnicowych wykonano:

 • przebudowę ulicy Jeziorańskiego na długości ok.42mb od bramy Cytadeli w kierunku ul. Krajewskiego
 • modernizację ul. Kaniowskiej na odc. od ul. Mierosławskiego do posesji nr 21 B na długości ok. 470 m
 • budowę po południowo-wschodniej stronie ulicy Barszczewskiej jednostronnego chodnika ul. długości ok.250m
 • przebudowę chodnika na długości miejsc parkingowych w rejonie ul. Matysiakówny
 • rewitalizację ulicy Przasnyskiej” (powierzchnia terenu ok.4 600m²) tj. budowa ścieżki rowerowej, przebudowę istniejącego chodnika wraz z istniejącymi zjazdami
 • budowę 15 miejsc parkingowych w ul. Rydygiera
 • dokumentację projektową zamienną dla przebudowy ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Matysiakówny

W zakresie oświetlenia wykonano:

 • przebudowę oświetlenia ul. Poli Gojawiczyńskiej
 • przebudowę oświetlenia ulicy Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich
 • budowę oświetlenia ul. Barszczewskiej
 • nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej Nr 267
 • przebudowę oświetlenia ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza