pl en de fr
23-07-2019

IX Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 30-07-2019 r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z§ 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik m 18 do uchwały m LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: IX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 30 lipca 2019 r. (WTOREK) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu obrad z VIII sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie m.st. Warszawy w brzmieniu zawartym w projekcie uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu m.st. Warszawy. - druk nr 52
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCY Rady Dzielnicy Żoliborz
Piotr Wertenstein-Żuławski

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza