pl en de fr
03-07-2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 11-07-2019 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lipca 2019 r., godz. 17.00 (czwartek) sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Dyskusja nad zgromadzonym i przedstawionym przez Dyrekcję OSiR materiałem dotyczącym modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, a w szczególności modernizacji dachu realizowanej w 2018 r. i w I połowie 2019 r.
  4. Dyskusja nad projektem raportu pokontrolnego dotyczącego modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, a w szczególności modernizacji dachu realizowanej w 2018 r. i w I połowie 2019 r.
  5. Podjęcie uchwały przyjmującej raport pokontrolny dotyczący modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, a w szczególności modernizacji dachu realizowanej w 2018 r. i w I połowie 2019 r.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad. 
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Grzegorz Hlebowicz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza