pl en de fr
02-07-2019

VIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz - 10-07-2019 r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: VIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 10 lipca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu obrad z VII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r., proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 242/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. - druk nr 43
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku 2018” – druk nr 44
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 45
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za rok 2018” wraz z autopoprawką proponowaną przez Zarząd Dzielnicy, zgodnie z Uchwałą nr 200/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. - druk nr 36 i 36A
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 46
 9. Podjęcie Stanowiska w sprawie 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989r. – druk nr 47
 10. Podjęcie Stanowiska w sprawie petycji z dnia 27 maja 2019 r. dotyczącej zaniechania tworzenia dodatkowego wjazdu dla ciężkiego sprzętu budowlanego przez Park Fosa i Stoki Cytadeli – druk nr 48
 11. Podjęcie Stanowiska w sprawie uhonorowania na Żoliborzu zasłużonego dla Polski Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Thomasa Woodrowa Wilsona – druk nr 49
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/IV/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 50
 13. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 14. Zakończenie posiedzenia. 

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza