pl en de fr
03-01-2019

III Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 09-01-2019 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję III SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy, przy ul. Słowackiego 6/8, w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu obrad z I i II sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 12
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 11
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnych i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (druk zostanie dostarczony w późniejszym terminie)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (druk zostanie dostarczony w późniejszym terminie)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (druk zostanie dostarczony w późniejszym terminie)
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza